Sagatavošana skolai (3-6 gadi)

Skolas sagatavošanas nodarbības 3-6 gadu bērniem

Šīs nodarbības ir īpaši veidotas, lai topošajiem skolēniem sniegtu nepieciešamās zināšanas skolas gaitu uzsākšanai. Tās var kalpot gan kā alternatīva, gan arī papildinājums klasiskajai pirmsskolas izglītībai.

Nodarbību plāns

Valodas prasmes: apgūstam burtus; trenējam fonemātisko dzirdi (spēju atšķirt skaņas vārdos); mācāmies salikt vārdus no burtiem un ar dažādu vingrinājumu palīdzību trenējam roku turpmākai rakstīšanai. Nodarbību laikā arī papildinām bērna vārdu krājumu un pilnveidojam runas prasmes.

Matemātiskās prasmes: apgūstam ciparus, skaitļu šķiras un daudzciparu skaitļus, pilnveidojam skaitīšanas iemaņas, apgūstam aritmētiskās darbības (saskaitīšana, atņemšana, reizināšana un dalīšana), u.c.

Praktiskās un mākslinieciskās prasmes: ar mūsu daudzveidīgo Montessori materiālu palīdzību, attīstām uzmanības koncentrēšanas iemaņas, pilnveidojam roku koordināciju, apgūstam un pilnveidojam tādas prasmes kā griešana ar šķērēm, veidošana, aplicēšana, krāsu jaukšana, u.c.

Dabaszinības un sociālās zinības: katru nedēļu apgūstam kādu interesantu tematu, piemēram, cilvēka ķermenis, dzīvnieku un augu veidi, pasaules kontinenti, Visums, u.c. Mācāmies orientēties laikā (mēnesis, datums, nedēļas diena, pulksteņa laiks).

Nodarbībās izmantojam daudzveidīgus Montessori materiālus, kā arī dažādas klasiskās pedagoģijas metodes. Ar Montessori materiālu palīdzību sarežģītus un abstraktus jēdzienus ir iespējams izskaidrot vienkārši un bērnam saprotami.

Nodarbībās notiek gan kopīgas grupas aktivitātes, gan individuālais darbs, ievērojot katra bērna individuālās spējas, intereses un vajadzības.

Lai nodrošinātu individuālu pieeju katram bērnam, maksimālais bērnu skaits grupā – 6 bērni.

Nodarbību cena latviešu valodā:
Viena nodarbība – 20 eiro.

Nodarbību laiki:
Pirmdien: 17.00 – 18.00
Ceturtdien: 17.00 – 18.00

Pieteikuma forma:

Papildus informācija:
tālrunis: +371 26074610
e-pasts: info@montessoriattistibascentrs.lv
Adrese: Rīga, Kr. Barona 136c, 2.stāvā