Nodarbības bērniem pēc Montessori metodes
no 6 mēnešu vecuma Rīgas centrā
Bērniem no 6 mēnešu
līdz 7 gadu vecumam
Grupas latviešu
un krievu valodā
Sertificēti
pedagogi
Individuālās
nodarbības
9:30-12:30
13:00-14:00
10:00-11:00
11:10-12:10
13:00-14:00
13:00-14:00
11:10-12:40
10:00-11:00
9:30-12:30
13:00-14:00
10:00-11:30
12:00-13:00
rīta skoliņa
6-12 mēneši
1-3 gadi
sagatavošana skolai
1-3 gadi

sagatavošana skolai
1-2 gadi bilingvāli
2-4 gadi bilingvāli
rīta skoliņa
6-12 mēneši bilingvāli
1-3 gadi bilingvāli
sagatavošana skolai
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturdiena
Piektdiena
Sestdiena

Individuālās nodarbības

09:30 - 12:30
rīta skoliņa
13:00 - 14:00
6-12 mēneši
10:00 - 11:00
13:00 - 14:00
1-3 gadi
11:10 - 12:10
sagatavošana skolai
1-3 gadi
10:00 - 11:00
13:00 - 14:00
1-2 gadi bilingvāli
11:10 - 12:40
2-4 gadi bilingvāli
Sagatavošana skolai
09:30 - 12:30
rīta skoliņa
13:00 - 14:00
6-12 mēn. bilingvāli
10:00 - 11:30
1-3 gadi bilingvāli
12:00 - 13:00
sagatavošana skolai
Atvēliet mums vienu minūti,
lai parādītu jums, kā notiek mūsu nodarbībasNoskatieties šo video
Mūsu nodarbību priekšrocības
Katru bērnu novērtējam kā unikālu personību
No agras bērnības mazuļiem ieaudzinām tādas īpašības, kā kārtības mīlestību, koordināciju, koncentrēšanos un neatkarību
Redzam un atklājam ikviena bērna potenciālu
Veidojam individuālu izglītības telpu, kurā ikvienam bērnam ir viegli, ērti un interesanti
Nodarbības plānojam tā, lai bērns varētu īstenot savu fizisko, garīgo un emocionālo potenciālu
Montessori metode ir
piemērota ikvienam bērnam
Записаться на занятия
Mūsu grupas
Nodarbības apraksts
Šis periods mazuļa dzīvē ir ļoti intensīvas augšanas un attīstības laiks. 6-12 mēnešu vecumā bērniņš apgūst neticami daudz jauna – mācās rāpot, sēdēt, celties, un atkal apsēsties, spert pirmos soļus un staigāt. Tomēr papildus šīm lielās motorikas attīstības fāzēm, bērnā notiek vēl citas neskaitāmas ārējas un iekšējas attīstības norises.

Ļoti būtiski ir attīstīt ne tikai lielo, bet arī sīko motoriku. Tāpat svarīgi bērniņam piedāvāt vizuāli skaistas un daudzveidīgas rotaļlietas.
Mūsu rīkotās grupu nodarbības 6-12 mēnešus veciem bērniem notiek kopā ar vecākiem un šim vecumposmam īpaši pārdomātā un iekārtotā vidē, kas radīta, ņemot vērā Montessori un Piklera metožu principus.

Nodarbībās mazuļi piedzīvo komunikāciju ar citiem vienaudžiem, iepazīst un attīsta savas maņas, pilnveido lielo un sīko motoriku, iepazīst citu vidi un cilvēkus.
Pierakstieties uz nodarbību
Nodarbību cena:
Abonements četrām nodarbībām – 60 eiro
Vienreizējs apmeklējums – 18 eiro
Abonements jāizmanto 5 nedēļu laikā

Nodarbību grafiks latviešu valodā:
Otrdiena 13:00-14:00
Bilingvālās nodarbības:
Piektdiena 13:00-14:00
Nodarbības apraksts
Nodarbībās ar 1 – 2 gadus veciem bērniem notiek kopā ar vecākiem, katru tikšanās reizi apskatām kādu konkrētu tematu, kuru pārrunājam sīkāk, izmantojot dažādus uzskates materiālus. Balstoties uz konkrēto tēmu, bērns veido arī radošo darbiņu.

Vēl šajās nodarbībās skaitām skaitāmpantus, dziedam, izkustamies mūsu sporta telpā un strādājam ar Montessori materiāliem gan grupā, gan individuāli.

Bērni, kuri regulāri apmeklē Montessori nodarbības, pēc laika iegaumē nodarbības ritmu un kopējās dziesmas un skaitāmpantus, kļūst komunikablāki, patstāvīgāki un arī arvien prasmīgāki, darbojoties ar pieejamajiem Montessori materiāliem.
Pierakstieties uz nodarbību
Nodarbību cena:
Abonements četrām nodarbībām – 60 eiro
Vienreizējs apmeklējums – 18 eiro
Abonements jāizmanto 5 nedēļu laikā
Bilingvālās nodarbības:
Ceturdiena 10:00-11:00
Nodarbības apraksts
2-4 gadu vecumā bērni arvien vairāk tiecas pēc neatkarības un patstāvības. Tādēļ šajā periodā pieaugušajam jācenšas kļūt īpaši atbalstošam, īstenojot vienu no Marijas Montessori zināmākajiem citātiem: „Palīdzi man to izdarīt pašam”.

Ņemot to vērā, nodarbībās 2-4 gadus veciem bērniem nodrošinām iespēju pašiem izvēlēties un darboties ar dažāda veida materiāliem, kas aktivizē domāšanu, attīsta koordinācijas spējas, trenē precizitāti un pacietību. Nodarbības notiek kopā ar vecākiem.

Vēl šajās nodarbībās kopā skaitām skaitāmpantus un dziedam, veidojam mākslas darbiņus iknedēļas tematikas ietvaros un izkustamies mūsu sporta telpā.
Pierakstieties uz nodarbību
Nodarbību cena (1 stunda):
Abonements četrām nodarbībām – 60 eiro
Vienreizējs apmeklējums – 18 eiro
Abonements jāizmanto 5 nedēļu laikā
Nodarbību cena (1,5 stunda):
Abonements četrām nodarbībām – 75 eiro
Vienreizējs apmeklējums – 23 eiro
Abonements jāizmanto 5 nedēļu laikā

Bilingvālās nodarbības:
Ceturdiena 11:10-12:40
Nodarbības apraksts
Mūsu rīta skoliņa orientētas uz bērna intelektuālo, radošo, fizisko un tikumisko spēju attīstību. Nodarbības grupā palīdz bērnam iekļauties sabiedrībā. Mierīgā, draudzīgā gaisotnē bērns mācās būt aktīvs, mācās komunicēt ar vienaudžiem, kā arī ar pieaugušajiem.

Kompleksās nodarbības notiek pirmsskolas vecumam pielāgotā režīmā – darbības maiņa ik pēc pusstundas vai ievērojot bērna iekšējās vajadzības. Mūsu pedagogi palīdzēs maksimāli saudzīgi un tai pašā laikā sekmīgi adaptēties jaunajā kolektīvā.

Nodarbība ietver iepazīšanos ar apkārtējo pasauli, elementāro matemātisko priekšstatu attīstību, vingrinājumus runas attīstībai, sīkās un lielās motorikas attīstību, mūzikālās spēles ar kustībām. Radošajās tematiskajās nodarbībās tiek izmantoti dažādi materiāli, ar ko bērns iemācīsies darboties.

Nodarbības laikā ir paredzēta pauze augļu baudīšanai.
Pēc nodarbības vecākiem tiek sniegta izsmeļoša atgriezeniskā saite par bērna panākumiem.

Pierakstieties uz nodarbību
Nodarbību cena:
Abonements četrām nodarbībām - 100 eiro
Abonements astoņām nodarbībām - 185 eiro
Vienreizējs apmeklējums - 35 eiro
Abonements jāizmanto 5 nedēļu laikā


Bilingvālās nodarbības:
Otrdiena 9:30-12:30
Piektdiena 9:30-12:30

Nodarbības apraksts
Nodarbību plāns:
Valodas prasmes: apgūstam burtus; trenējam fonemātisko dzirdi (spēju atšķirt skaņas vārdos); mācāmies salikt vārdus no burtiem un ar dažādu vingrinājumu palīdzību trenējam roku turpmākai rakstīšanai. Nodarbību laikā arī papildinām bērna vārdu krājumu un pilnveidojam runas prasmes.
Matemātiskās prasmes: apgūstam ciparus, skaitļu šķiras un daudzciparu skaitļus, pilnveidojam skaitīšanas iemaņas, apgūstam aritmētiskās darbības (saskaitīšana, atņemšana, reizināšana un dalīšana), u.c.
Praktiskās un mākslinieciskās prasmes: ar mūsu daudzveidīgo Montessori materiālu palīdzību, attīstām uzmanības koncentrēšanas iemaņas, pilnveidojam roku koordināciju, apgūstam un pilnveidojam tādas prasmes kā griešana ar šķērēm, veidošana, aplicēšana, krāsu jaukšana, u.c.
Dabaszinības un sociālās zinības: katru nedēļu apgūstam kādu interesantu tematu, piemēram, cilvēka ķermenis, dzīvnieku un augu veidi, pasaules kontinenti, Visums, u.c. Mācāmies orientēties laikā (mēnesis, datums, nedēļas diena, pulksteņa laiks).
Pierakstieties uz nodarbību
Nodarbību cena (1 stunda):
Abonements četrām nodarbībām – 75 eiro
Vienreizējs apmeklējums – 20 eiro
Abonements jāizmanto 5 nedēļu laikā

Nodarbību grafiks latviešu valodā:
Trešdiena 11:10-12:10
Ceturtdiena 13:00-14:00
Sestdiena 12:00-13:00

Nodarbības apraksts
Mūzikas nodarbības ir paredzēta bērniem no 1 līdz 3 gadu vecumam.

Programmas galvenais mērķis ir nostiprināt mūzikas valodu kā vienu no nozīmīgākajiem bērna izteiksmes līdzekļiem. Bērni un vecāki apgūst mūzikas pamatus kopīgi dziedot, ritmizējot un skaitot dzejoļus. Vienkāršu mūzikas instrumentu izmantošana nodarbībās iedrošina iesaistīties aktīvajā muzicēšanas procesā.

Mūzika tiek savienota ar kustībām, dejošanu, pirkstu spēlēm un rituāliem, kas sagādā prieku ne tikai bērniem, bet arī vecākiem. Bērni iegūst praktiskās muzikālās iemaņas.
Pierakstieties uz nodarbību
Nodarbību cena:
Abonements četrām nodarbībām – 50 eiro
Vienreizējs apmeklējums – 15 eiro
Abonements jāizmanto 5 nedēļu laikā

Nodarbību grafiks latviešu valodā:
Pirmdiena 16:00-16:50
Otrdiena 12:40-13:30
Nodarbības apraksts
Kas sagaida bērnus teātra studijas nodarbībās?

1. Radošumu atklāšana caur skatuves mākslu.
2. Bērna personības bagātināšana, iepazīšanās ar universālām cilvēciskām vērtībām.
3. Prasme sadarboties dzīvē un uz skatuves.
4. Uzmanības, atmiņas, iztēles attīstība.
5. Skatuves runas nodarbības. (Runas muskuļu trenēšana, artikulācija, elpošana, prasme skaisti, brīvi, pareizi runāt)
6. Darbs ar kustību, plastiku, muskuļu skavu noņemšanu.
7. Komandas darba pieredze, jauni draugi, spilgti iespaidi.
8. Nodarbības rotaļu veidā.
9. Piedalīšanās izrādē
Pierakstieties uz nodarbību
Nodarbību cena:
Abonements 8 nodarbībām - 60 eiro
Vienreizējs apmeklējums - 10 eiro

Nodarbību grafiks krievu valodā:
Pirmdiena 18:00-19:00
Piektdiena 16:00-17:00

Nodarbības apraksts
Montessori centrs piedāvā gan individuālās, gan grupu logopēdiskās nodarbības. Tie apvieno bērnus ar līdzīgiem runas traucējumiem, lai speciālists varētu ar viņiem strādāt pēc vienas programmas, vienlaikus neaizmirstot ņemt vērā katra bērna individuālās īpašības.

Grupu nodarbībās uzsvars tiek likts uz runas attīstību kombinācijā ar izrunas koriģējošu darbu, vispārējo un smalko motoriku attīstīšanu, vārdu krājuma paplašināšanu, priekšstatu veidošanos par apkārtējo pasauli un darbu ar rokām (zīmēšana, modelēšana).

Individuālās nodarbības
Logopēdiskās konsultācijas ietver: artikulācijas vingrošana; vispārējo un smalko motoriku attīstīšana; skaņu izrunas korekcija; skaņu iestudēšana, automatizācija un diferenciācija; fonēmiskās dzirdes un uztveres attīstība (runas skaņu atšķiršana); runas gramatiskās struktūras veidošana un attīstība (locīšana, vārdu veidošana utt.); vārdu krājuma paplašināšana; patstāvīgas sakarīgas runas veidošana un attīstība.

Pēc nodarbībām pie logopēda bērns iemācīsies pareizi izrunāt visas skaņas, nodot tās gludā un skaistā runā. Visas nodarbības notiek rotaļīgā veidā, kas izraisa bērnos īpašu interesi un vēlmi darboties un ar prieku veikt visus uzdevumus.
Pierakstieties uz nodarbību
Nodarbību cena (grupā):

Vienas stundas nodarbība - 18 eiro
Individuālā nodarbība (30 minūtes):
Vienreizējs apmeklējums – 25 eiro
Nodarbību valoda:
Individuālās nodarbības:
No pirmdienas līdz sestdienai 9:00-19:00 - pēc iepriekšēja pieraksta
Grupu nodarbību laiki:
Jaunākā grupa (4-7 gadi): 17:00 - 18:00 pirmdiena, trešdiena, piektdiena
Vecākā grupa (8-11 gadi): 17:00 - 18:00 otrdien un ceturtdien

Nodarbību grafiks:
Krievu valoda
Nodarbības apraksts
Novērojot bērnus darbībā, Marija Montessori secināja, ka vislabāk viņi mācās, ja vienlaikus pielieto vairākas maņas. Tātad bērni visproduktīvāk mācās, izmantojot savu pašu pieredzi, redzot, dzirdot, sasmaržojot, sagaršojot vai aptaustot to, ko viņi apgūst. Balstoties tieši uz dažāda veida pieredzes gūšanu, ir izstrādāti Montessori materiāli, kurus izmantojam nodarbībās.

Atkarībā no bērna vecuma, spējām, sagatavotības, mācīšanās īpatnībām un interesēm, individuālajās nodarbībās sasniedzam rezultātus vienā vai vairākās no šīm jomām:
– uzmanības koncentrēšanas un noturības spēju attīstīšana;
– kustību koordinācijas attīstīšana;
– sīkās motorikas attīstīšana;
– runas prasmju attīstīšana (dažādiem attīstības līmeņiem: izruna; vārdu krājums, prasme veidot teikumus un atbildēt uz jautājumiem, u.c.);
– valodas prasmju veicināšana (rakstīšana, lasīšana);
– matemātisko prasmju veicināšana (cipari, skaitīšana, skaitļu šķiras, aritmētiskās darbības);
– intelekta attīstīšana (zināšanas dažādās jomās un prasmes risināt dažāda rakstura uzdevumus);
– konkrētu praktisku un māksliniecisku prasmju sekmēšana (zīmuļa pareiza turēšana, formu apvilkšana, vēršana, pīšana, pogāšana, griešana ar šķērēm, u.c.).
Pierakstieties uz nodarbību
Nodarbību cena (40 minūtes):
Vienreizējs apmeklējums - 30 eiro
Nodarbību cena (1 stunda):
Vienreizējs apmeklējums - 40 eiro
Nodarbību valoda:
Pirmdiena - sestdien 9:00-19:00 - pēc vienošanās
Nodarbību grafiks:
Latviešu, krievu
Kas ir Montessori

Lai audzinātu bērnu, viņš ir jāpazīst; lai pazītu, viņš ir jāvēro; lai vērotu, viņam ir jādod brīvība.

Par mums

  • Strādājam kopš 2013. gada

  • Atrodamies Rīgas centrā, plašās un mājīgās telpās

  • Mūsu centrā strādā sertificēti pedagogi
ar lielu darba pieredzi

  • Vadām gan grupu,
gan individuālās nodarbības
Visas nodarbības Montessori Centrā ir licencētas, tātad vecāki, saņēmuši stingrās uzskaites kvīti, var atgūt 23% no nodarbību cenas, iesniedzot atbilstošu deklarāciju.
!
Olga Strautiņa
Centra dibinātāja
  • Montessori attīstības centra dibinātāja

  • Pirmsskolas un Montessori pedagogs

  • Triju brīnišķīgu bērnu mamma

  • Kopš 2013. gada vada centru un nodarbības bērniem

  • No 2020. gada bērnudārza vadītāja
Lūk, ko domā paši vecāki
Jūs gribētu pamēģināt, tomēr jūs vēl kaut kas mulsina?
Piezvaniet mums un mēs atbildēsim
uz jūsu jautājumiem
Mūsu kontaktinformācija

Hospitāļu 8, Rīga

26-07-46-10

info@montessoriattistibascentrs.lv

Pirmdien–sestdien
10:00-17:00
Katrai grupai ir atšķirīgs saraksts
Biedrība “Montessori attīstības centrs”
Reg.Nr.: № 40008212546
Banka: A/S “Swedbank”
Konts: LV47HABA0551037127764
Kods: HABALV22