Individuālās nodarbības

Individuālās nodarbības

Novērojot bērnus darbībā, Marija Montessori secināja, ka vislabāk viņi mācās, ja vienlaikus pielieto vairākas maņas. Tātad bērni visproduktīvāk mācās, izmantojot savu pašu pieredzi, redzot, dzirdot, sasmaržojot, sagaršojot vai aptaustot to, ko viņi apgūst. Balstoties tieši uz dažāda veida pieredzes gūšanu, ir izstrādāti Montessori materiāli, kurus izmantojam nodarbībās.

Atkarībā no bērna vecuma, spējām, sagatavotības, mācīšanās īpatnībām un interesēm, individuālajās nodarbībās sasniedzam rezultātus vienā vai vairākās no šīm jomām:

– uzmanības koncentrēšanas un noturības spēju attīstīšana;

– kustību koordinācijas attīstīšana;

– sīkās motorikas attīstīšana;

– runas prasmju attīstīšana (dažādiem attīstības līmeņiem: izruna; vārdu krājums, prasme veidot teikumus un atbildēt uz jautājumiem, u.c.);

– valodas prasmju veicināšana (rakstīšana, lasīšana);

– matemātisko prasmju veicināšana (cipari, skaitīšana, skaitļu šķiras, aritmētiskās darbības);

– intelekta attīstīšana (zināšanas dažādās jomās un prasmes risināt dažāda rakstura uzdevumus);

– konkrētu praktisku un māksliniecisku prasmju sekmēšana (zīmuļa pareiza turēšana, formu apvilkšana, vēršana, pīšana, pogāšana, griešana ar šķērēm, u.c.).

Nodarbības piemērotas bērniem no 2,5 gadiem līdz sākumskolas vecumam (ieskaitot). Tās īpaši ieteicamas arī bērniem ar īpašām vajadzībām vai uzvedības traucējumiem, kā arī apdāvinātiem bērniem (viņu potenciāla pilnīgākai izmantošanai un attīstīšanai).

Nodarbībā iekļauta arī īsa konsultācija (nodarbības apkopojums un ieteikumi) vecākiem nodarbības beigās.

Individuālās nodarbības vada augsti kvalificētas pedagoģes ar maģistra grādu izglītības zinātnēs un Montessori sertifikātiem.

Vienas nodarbības cena:
30 eiro viena nodarbība

Nodarbību valoda: latviešu, krievu, angļu.

Nodarbību laiks:
No pirmdienas līdz sestdienas no 09.00 līdz 19.00 (pēc pieraksta)

Pieteikuma forma:

Papildus informācija:
tālrunis: +371 26074610
e-pasts: info@montessoriattistibascentrs.lv
Adrese: Rīga, Kr. Barona 136c, 2.stāvā