Vai Jūsu ģimenei ir piešķirts
daudzbērnu ģimenes statuss?