montessori.lv
K. Barona iela 136C, 2. stāvs, Rīga
26-07-46-10
RU

Nodarbības bērniem pēc Montesori metodikas

no 6 mēnešu vecuma Rīgas centrā
Bērniem no 6 mēnešu
līdz 7 gadu vecumam
Grupas latviešu
un krievu valodā
Sertificēti
pedagogi
Pirmdiena-
10:00 - 13:00
Montessori rīta skoliņa 2-5 gadi
Otrdiena-
10:00 - 11:00
1-2 gadi LV
11:10 - 12:40
2-4 gadi LV
13:00 - 14:00
6-12 mēn Bilingvāli
Trešdiena-
10:00 - 11:30
1-3 gadi LV
11:40 - 12:40
sagatavošana
skolai 3-6 gadi LV
13:00 - 14:00
1-2 gadi LV
Ceturtdiena-
10:00 - 11:00
1-2 gadi RU
11:10 - 12:40
2-4 gadi RU
13:00 - 14:00
6-12 mēn Bilingvāli
Piektdiena-
10:00 - 13:00
Montessori rīta skoliņa 2-5 gadi
16:30 - 17:30
1-3 gadi mūzika
Sestdiena-
10:00 - 11:00
1-2 gadi 
bilingvāli
11:10 - 12:40
2-4 gadi 
bilingvāli
13:00 - 14:00
sagatavošana
skolai 3-6 gadi LV

Pierakstiet savu bērnu uz nodarbību

Vai sazinieties ar mums pa tālruni
26-07-46-10

Atvēliet mums vienu minūti,
lai parādītu jums, kā notiek mūsu nodarbības

Noskatieties šo video

Mūsu nodarbību priekšrocības

Katru bērnu novērtējam kā unikālu personību
Redzam un atklājam ikviena bērna potenciālu
No agras bērnības mazuļiem ieaudzinām tādas īpašības, kā kārtības mīlestību, koordināciju, koncentrēšanos un neatkarību
Veidojam individuālu izglītības telpu, kurā ikvienam bērnam ir viegli, ērti un interesanti
Nodarbības plānojam tā, lai bērns varētu īstenot savu fizisko, garīgo un emocionālo potenciālu

Montesori metodika ir piemērota
ikvienam bērnam no 6 mēnešu vecuma

Pierakstiet savu bērnu uz nodarbību

Vai sazinieties ar mums pa tālruni
26-07-46-10

Mūsu grupas

Nodarbības apraksts
Šis periods mazuļa dzīvē ir ļoti intensīvas augšanas un attīstības laiks. 6-12 mēnešu vecumā bērniņš apgūst neticami daudz jauna – mācās rāpot, sēdēt, celties, un atkal apsēsties, spert pirmos soļus un staigāt. Tomēr papildus šīm lielās motorikas attīstības fāzēm, bērnā notiek vēl citas neskaitāmas ārējas un iekšējas attīstības norises.

Ļoti būtiski ir attīstīt ne tikai lielo, bet arī sīko motoriku. Tāpat svarīgi bērniņam piedāvāt vizuāli skaistas un daudzveidīgas rotaļlietas.
Mūsu rīkotās grupu nodarbības 6-12 mēnešus veciem bērniem notiek šim vecumposmam īpaši pārdomātā un iekārtotā vidē, kas radīta, ņemot vērā Montessori un Piklera metožu principus.

Nodarbībās mazuļi piedzīvo komunikāciju ar citiem vienaudžiem, iepazīst un attīsta savas maņas, pilnveido lielo un sīko motoriku, iepazīst citu vidi un cilvēkus.
Nodarbību cena:
Abonements četrām nodarbībām – 50 eiro
Abonements astoņām nodarbībām – 80 eiro
Vienreizējs apmeklējums – 15 eiro
Bilingvālās nodarbības:
Otrdiena 13:00-14:00
Ceturtdiena 13:00-14:00
Nodarbības apraksts
Nodarbībās ar 1 – 2 gadus veciem bērniem, katru tikšanās reizi apskatām kādu konkrētu tematu, kuru pārrunājam sīkāk, izmantojot dažādus uzskates materiālus. Balstoties uz konkrēto tēmu, bērns veido arī radošo darbiņu.
Vēl šajās nodarbībās skaitām skaitāmpantus, dziedam, izkustamies mūsu sporta telpā un strādājam ar Montessori materiāliem gan grupā, gan individuāli.
Bērni, kuri regulāri apmeklē Motessori nodarbības, pēc laika iegaumē nodarbības ritmu un kopējās dziesmas un skaitāmpantus, kļūst komunikablāki, patstāvīgāki un arī arvien prasmīgāki, darbojoties ar pieejamajiem Montessori materiāliem.
Nodarbību cena:
Abonements četrām nodarbībām - 50 eiro
Abonements astoņām nodarbībām - 80 eiro
Vienreizējs apmeklējums - 15 eiro
Nodarbību grafiks latviešu valodā:
Otrdiena 10:00-11:00
Trešdiena 10:00-11:00
Trešdiena 13:00-14:00
Piektdiena 16:30-17:30 mūzika
Nodarbību grafiks krievu valodā:
Ceturtdiena 10:00-11:00
Trešdiena 10:00-11:00
Piektdiena 10:00-11:00 mūzika
Bilingvālās nodarbības:
Sestdiena 10:00-11:00
Nodarbības apraksts
2-4 gadu vecumā bērni arvien vairāk tiecas pēc neatkarības un patstāvības. Tādēļ šajā periodā pieaugušajam jācenšas kļūt īpaši atbalstošam, īstenojot vienu no Marijas Montessori zināmākajiem citātiem: „Palīdzi man to izdarīt pašam”.
Ņemot to vērā, nodarbībās 2-4 gadus veciem bērniem nodrošinām iespēju pašiem izvēlēties un darboties ar dažāda veida materiāliem, kas aktivizē domāšanu, attīsta koordinācijas spējas, trenē precizitāti un pacietību.
Vēl šajās nodarbībās kopā skaitām skaitāmpantus un dziedam, veidojam mākslas darbiņus iknedēļas tematikas ietvaros un izkustamies mūsu sporta telpā.
Nodarbību cena (1 stunda):
Abonements četrām nodarbībām - 50 eiro
Abonements astoņām nodarbībām - 80 eiro
Vienreizējs apmeklējums - 15 eiro
Nodarbību cena (1,5 stunda):
Abonements četrām nodarbībām - 65 eiro
Abonements astoņām nodarbībām - 95 eiro
Vienreizējs apmeklējums - 20 eiro
Nodarbību grafiks latviešu valodā:
Otrdiena 11:10-12:40
Nodarbību grafiks krievu valodā:
Ceturtdiena 11:10-12:40
Bilingvālās nodarbības:
Sestdiena 11:10-12:40
Nodarbības apraksts
Informācija nav pieejama
Nodarbību cena (1 stunda):
Informācija nav pieejama
Nodarbību grafiks:
Pirmdiena 10:00-13:00
Piektdiena 10:00-13:00
Nodarbības apraksts
Novērojot bērnus darbībā, Marija Montessori secināja, ka vislabāk viņi mācās, ja vienlaikus pielieto vairākas maņas. Tātad bērni visproduktīvāk mācās, izmantojot savu pašu pieredzi, redzot, dzirdot, sasmaržojot, sagaršojot vai aptaustot to, ko viņi apgūst. Balstoties tieši uz dažāda veida pieredzes gūšanu, ir izstrādāti Montessori materiāli, kurus izmantojam nodarbībās.
Atkarībā no bērna vecuma, spējām, sagatavotības, mācīšanās īpatnībām un interesēm, individuālajās nodarbībās sasniedzam rezultātus vienā vai vairākās no šīm jomām:
– uzmanības koncentrēšanas un noturības spēju attīstīšana;
– kustību koordinācijas attīstīšana;
– sīkās motorikas attīstīšana;
– runas prasmju attīstīšana (dažādiem attīstības līmeņiem: izruna; vārdu krājums, prasme veidot teikumus un atbildēt uz jautājumiem, u.c.);
– valodas prasmju veicināšana (rakstīšana, lasīšana);
– matemātisko prasmju veicināšana (cipari, skaitīšana, skaitļu šķiras, aritmētiskās darbības);
– intelekta attīstīšana (zināšanas dažādās jomās un prasmes risināt dažāda rakstura uzdevumus);
– konkrētu praktisku un māksliniecisku prasmju sekmēšana (zīmuļa pareiza turēšana, formu apvilkšana, vēršana, pīšana, pogāšana, griešana ar šķērēm, u.c.).
Nodarbību cena (1 stunda):
Vienreizējs apmeklējums - 15 eiro
Nodarbību grafiks:
Otrdiena 17:00-18:00
Nodarbības apraksts
Nodarbību plāns:
Valodas prasmes: apgūstam burtus; trenējam fonemātisko dzirdi (spēju atšķirt skaņas vārdos); mācāmies salikt vārdus no burtiem un ar dažādu vingrinājumu palīdzību trenējam roku turpmākai rakstīšanai. Nodarbību laikā arī papildinām bērna vārdu krājumu un pilnveidojam runas prasmes.
Matemātiskās prasmes: apgūstam ciparus, skaitļu šķiras un daudzciparu skaitļus, pilnveidojam skaitīšanas iemaņas, apgūstam aritmētiskās darbības (saskaitīšana, atņemšana, reizināšana un dalīšana), u.c.
Praktiskās un mākslinieciskās prasmes: ar mūsu daudzveidīgo Montessori materiālu palīdzību, attīstām uzmanības koncentrēšanas iemaņas, pilnveidojam roku koordināciju, apgūstam un pilnveidojam tādas prasmes kā griešana ar šķērēm, veidošana, aplicēšana, krāsu jaukšana, u.c.
Dabaszinības un sociālās zinības: katru nedēļu apgūstam kādu interesantu tematu, piemēram, cilvēka ķermenis, dzīvnieku un augu veidi, pasaules kontinenti, Visums, u.c. Mācāmies orientēties laikā (mēnesis, datums, nedēļas diena, pulksteņa laiks).
Nodarbību cena (1 stunda):
Vienreizējs apmeklējums - 20 eiro
Nodarbību grafiks latviešu valodā:
Trešdiena 11:40-12:40
Sestdiena 13:00-14:00
Nodarbības apraksts
Novērojot bērnus darbībā, Marija Montessori secināja, ka vislabāk viņi mācās, ja vienlaikus pielieto vairākas maņas. Tātad bērni visproduktīvāk mācās, izmantojot savu pašu pieredzi, redzot, dzirdot, sasmaržojot, sagaršojot vai aptaustot to, ko viņi apgūst. Balstoties tieši uz dažāda veida pieredzes gūšanu, ir izstrādāti Montessori materiāli, kurus izmantojam nodarbībās.
Atkarībā no bērna vecuma, spējām, sagatavotības, mācīšanās īpatnībām un interesēm, individuālajās nodarbībās sasniedzam rezultātus vienā vai vairākās no šīm jomām:
– uzmanības koncentrēšanas un noturības spēju attīstīšana;
– kustību koordinācijas attīstīšana;
– sīkās motorikas attīstīšana;
– runas prasmju attīstīšana (dažādiem attīstības līmeņiem: izruna; vārdu krājums, prasme veidot teikumus un atbildēt uz jautājumiem, u.c.);
– valodas prasmju veicināšana (rakstīšana, lasīšana);
– matemātisko prasmju veicināšana (cipari, skaitīšana, skaitļu šķiras, aritmētiskās darbības);
– intelekta attīstīšana (zināšanas dažādās jomās un prasmes risināt dažāda rakstura uzdevumus);
– konkrētu praktisku un māksliniecisku prasmju sekmēšana (zīmuļa pareiza turēšana, formu apvilkšana, vēršana, pīšana, pogāšana, griešana ar šķērēm, u.c.).
Nodarbību cena (1 stunda):
Vienreizējs apmeklējums - 30 eiro
Nodarbību grafiks:
Pirmdiena - sestdien 9:00-19:00 - pēc vienošanās
Nodarbību valoda:
Latviešu, krievu, angļu

Kas ir Montesori

Aktivitāte un patstāvība
Pedagogi atrodas tuvumā un palīdz, bet bez spiediena uz bērniem
Rīcības un izvēles brīvība
Mazulis pats sev uzstāda jaunu attīstības soli, pārvar to ar prieku un viegli
Vecāku draugu palīdzība
Grupās tiek iesaistīti dažāda vecuma bērni. Palīdzot bērniem, viņi paši iegūst jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas
Patstāvīga lēmumu pieņemšana
Bērns mācās pastavību, novērtē savus spēkus, saņem motivāciju un pārliecinoši virzās uz priekšu
Īpaša izglītības vide
Komfortabla atmosfēra, kurā bērnam ir interesanti apgūt pasauli un gūt zināšanas
Pašattīstība un sevis pilnveidošana
Pašmotivācijas stimulēšana
Sajūtu, domāšanas un rīcības brīvība
Spēja darīt izvēli bez ierobežojumiem
Individuāls attīstības plāns
Nodarbības bez pedagoga stingriem norādījumiem un grafika, mazuli neviens nesteidzina
Tabu aizliegumiem, kritikai, pat niecīgākajai pazemošanai vai balss pacelšanai
Skolotājs nekliedz un neapbalvo
Tiesības kļūdīties
Patstāvīgi "uzsistie zilumi" viegli tiek pārdzīvoti un laboti. Bērnam neizveidojas bailes kļūdīties.
Lai audzinātu bērnu, viņš ir jāpazīst; lai pazītu, viņš ir jāvēro; lai vērotu, viņam ir jādod brīvība.

Par mums

Strādājam kopš 2013. gada
Atrodamies Rīgas centrā, plašās un mājīgās telpās
Mūsu centrā strādā sertificēti pedagogi
ar lielu darba pieredzi
Vadām gan grupu,
gan individuālās nodarbības
Veidojam teatralizētus uzvedumus
un aizraujošas meistardarbnīcas
Vadām lekcijas vecākiem
Piedāvājam telpas bērnu svinībām
Noklikšķiniet uz attēla, lai palielinātu
!
Visas nodarbības Montesori Centrā ir licencētas, tātad vecāki, saņēmuši stingrās uzskaites kvīti, var atgūt 23% no nodarbību cenas, iesniedzot atbilstošu deklarāciju.
Olga Strautiņa
Centra dibinātāja
Montesori Attīstības centra dibinātāja
Pedagoģe ar Montesori sertifikātu
Triju brīnišķīgu bērnu māmiņa
Kopš 2013. gada vada centru un nodarbības bērniem
Vada lekcijas māmiņām

Lūk, ko domā paši vecāki

Jūs gribētu pamēģināt, tomēr jūs vēl kaut kas mulsina?

Piezvaniet mums un mēs atbildēsim
uz jūsu jautājumiem
26-07-46-10

Mūsu kontaktinformācija

K. Barona iela 136C, 2. stāvs, Rīga
Pirmdien–sestdien
10:00-17:00
Katrai grupai ir atšķirīgs saraksts
Apskatīt nodarbību sarakstu